Privacyverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt, tenzij Stichting Simple Faith 4YEF op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Onze contactgegevens: Stichting Simple Faith 4YEF Theo van Rijenlaan 87 5302TB Zaltbommel Nederland E-mail: [email protected] Website: simplefaith.nl

Doel: Stichting Simple Faith 4YEF verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Door het bezoeken van onze website simplefaith.nl, het aanmelden voor de nieuwsbrief, het invullen van ons contactformulier, partner worden van de bediening of het afnemen van een van onze diensten, verzamelen wij gegevens die uitsluitend gebruikt zullen worden voor het bijbehorende doel.

Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • IBAN-nummer
 • E-mailadres
 • Website
 • IP-adres
 • BTW-nummer

De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Voor- en achternaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie over deelname aan onze evenementen, opvolging na deelname aan evenementen, het delen van kennis en eventueel het verzenden van nieuwsbrieven.
 • Voor- en achternaam, postcode, woonplaats en IBAN-nummer bij het verwerken van de door u aan ons verstrekte automatische incasso met uw gift aan Simple Faith 4YEF.
 • Voor- en achternaam, adres, e-mailadres en eventuele bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam/adres, BTW-nummer) gebruiken wij voor het maken en sturen van facturen bij het leveren van een dienst.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief, partner bent geworden of zich heeft aangemeld voor een van onze gratis activiteiten en u wilt inzage in uw gegevens, deze wilt wijzigen of laten verwijderen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en uw wens kenbaar maken via:

 • E-mail naar [email protected]
 • Schriftelijk naar Stichting Simple Faith 4YEF, Theo van Rijenlaan 87, 5302TB Zaltbommel

Uw gegevens zullen dan direct uit ons bestand worden verwijderd en niet langer worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens: Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].

Cookies: Het is mogelijk dat Simple Faith 4YEF tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaattype, gebruik van de webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. De cookies komen van Google Analytics. Voor meer informatie, lees ook de pagina over cookiebeleid.

Social media: Wij maken gebruik van de volgende social media-kanalen. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met uw gegevens omgaan:

 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
 • TikTok

Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor e-mails, incasso’s, enz., worden uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de betreffende maand uit het systeem verwijderd. Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

Wijziging privacyverklaring: Stichting Simple Faith 4YEF behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de website simplefaith.nl worden gecommuniceerd.